Thống kê XSMB 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Bắc 30 ngày

Dưới đây là thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 kỳ quay gần nhất, bạn có thể dùng đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Xổ số 360 các kỳ trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất để tự tạo nên vận may cho riêng mình tại KQXS.

48Về 4 lần

78Về 4 lần

04Về 3 lần

46Về 3 lần

17Về 3 lần

70Về 3 lần

89Về 3 lần

03Về 2 lần

63Về 2 lần

95Về 2 lần

34Về 2 lần

16Về 2 lần

72Về 2 lần

56Về 2 lần

09Về 2 lần

12Về 2 lần

10Về 2 lần

52Về 2 lần

96Về 2 lần

01Về 2 lần

90Về 2 lần

28Về 2 lần

61Về 2 lần

77Về 2 lần

79Về 2 lần

36Về 2 lần

80Về 2 lần

13Về 2 lần

81Về 2 lần

49Về 2 lần

68Về 1 lần

87Về 1 lần

50Về 1 lần

11Về 1 lần

67Về 1 lần

88Về 1 lần

40Về 1 lần

51Về 1 lần

43Về 1 lần

42Về 1 lần

22Về 1 lần

32Về 1 lần

73Về 1 lần

59Về 1 lần

98Về 1 lần

35Về 1 lần

55Về 1 lần

20Về 1 lần

39Về 1 lần

82Về 1 lần

71Về 1 lần

08Về 1 lần

07Về 1 lần

74Về 1 lần

66Về 1 lần

84Về 1 lần

18Về 1 lần

45Về 1 lần

75Về 1 lần

14Về 1 lần

83Về 1 lần

24Về 1 lần

76Về 1 lần

85Về 1 lần

92Về 1 lần

53Về 1 lần

02Về 1 lần

Giải đặc biệt
Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Giải Bốn
Giải Năm
Giải Sáu
Giải Bảy
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
Giải đặc biệt 09466
Giải Nhất 96676
Giải Nhì 0899343413
Giải Ba 295077714213259051594825963945
Giải Bốn 7304200180735968
Giải Năm 800355042222125213989231
Giải Sáu 955966994
Giải Bảy 72787348
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
07, 04, 01, 03, 0413223142, 45, 4859, 59, 59, 52, 5566, 68, 6676, 73, 72, 78, 7393, 98, 94
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
01, 3142, 22, 52, 7293, 13, 73, 03, 7304, 04, 9445, 5566, 76, 660768, 98, 78, 4859, 59, 59
Giải đặc biệt 40957
Giải Nhất 85011
Giải Nhì 4481691475
Giải Ba 688405518996603523287859776511
Giải Bốn 0449292319565319
Giải Năm 612612724973224830559627
Giải Sáu 243424253
Giải Bảy 88675078
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
0311, 16, 11, 1928, 23, 26, 27, 2440, 49, 48, 4357, 56, 55, 53, 506775, 72, 73, 7889, 8897
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
40, 5011, 117203, 23, 73, 43, 532475, 5516, 56, 2657, 97, 27, 6728, 48, 88, 7889, 49, 19
Giải đặc biệt 04973
Giải Nhất 13645
Giải Nhì 9375880311
Giải Ba 082699523698299056165676384794
Giải Bốn 4486113738000678
Giải Năm 912826260814109416921102
Giải Sáu 876217170
Giải Bảy 77798180
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
00, 0211, 16, 14, 1728, 2636, 37455869, 6373, 78, 76, 70, 77, 7986, 81, 8099, 94, 94, 92
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
00, 70, 8011, 8192, 0273, 6394, 14, 944536, 16, 86, 26, 7637, 17, 7758, 78, 2869, 99, 79
Giải đặc biệt 30003
Giải Nhất 52054
Giải Nhì 2162847381
Giải Ba 822219532976777835566238974592
Giải Bốn 2127324074895748
Giải Năm 526779207688252912462007
Giải Sáu 884437996
Giải Bảy 13086151
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
03, 07, 081328, 21, 29, 27, 20, 293740, 48, 4654, 56, 5167, 617781, 89, 89, 88, 8492, 96
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
40, 2081, 21, 61, 519203, 1354, 8456, 46, 9677, 27, 67, 07, 3728, 48, 88, 0829, 89, 89, 29
Giải đặc biệt 49735
Giải Nhất 38572
Giải Nhì 7514620529
Giải Ba 526689484125676793093412605236
Giải Bốn 4465966017578299
Giải Năm 972480251801015008319196
Giải Sáu 818731990
Giải Bảy 00398549
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
09, 01, 001829, 26, 24, 2535, 36, 31, 31, 3946, 41, 4957, 5068, 65, 6072, 768599, 96, 90
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
60, 50, 90, 0041, 01, 31, 31722435, 65, 25, 8546, 76, 26, 36, 965768, 1829, 09, 99, 39, 49
Giải đặc biệt 35313
Giải Nhất 32522
Giải Nhì 8780239795
Giải Ba 206987913538543171737880652559
Giải Bốn 4027838624061977
Giải Năm 036943674620932085645971
Giải Sáu 208138426
Giải Bảy 78362889
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
02, 06, 06, 081322, 27, 20, 20, 26, 2835, 38, 36435969, 67, 6473, 77, 71, 7886, 8995, 98
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
20, 207122, 0213, 43, 736495, 3506, 86, 06, 26, 3627, 77, 6798, 08, 38, 78, 2859, 69, 89
Giải đặc biệt 38889
Giải Nhất 19639
Giải Nhì 7482923935
Giải Ba 483571406378216787153330396381
Giải Bốn 1394179022462891
Giải Năm 336674070738283214194853
Giải Sáu 616970897
Giải Bảy 01036353
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
03, 07, 01, 0316, 15, 19, 162939, 35, 38, 324657, 53, 5363, 66, 637089, 8194, 90, 91, 97
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
90, 7081, 91, 013263, 03, 53, 03, 63, 539435, 1516, 46, 66, 1657, 07, 973889, 39, 29, 19
Giải đặc biệt 77620
Giải Nhất 88861
Giải Nhì 5480192539
Giải Ba 114633675240043377316371235521
Giải Bốn 6614984347778339
Giải Năm 521897360989878302277844
Giải Sáu 994721669
Giải Bảy 95748907
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
01, 0712, 14, 1820, 21, 27, 2139, 31, 39, 3643, 43, 445261, 63, 6977, 7489, 83, 8994, 95
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
2061, 01, 31, 21, 2152, 1263, 43, 43, 8314, 44, 94, 74953677, 27, 071839, 39, 89, 69, 89
Giải đặc biệt 94818
Giải Nhất 99104
Giải Nhì 6684881867
Giải Ba 291141677890410485862065902222
Giải Bốn 4553101274851902
Giải Năm 753807826890788292821345
Giải Sáu 765560599
Giải Bảy 80344816
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
04, 0218, 14, 10, 12, 162238, 3448, 45, 4859, 5367, 65, 607886, 85, 82, 82, 82, 8090, 99
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
10, 90, 60, 8022, 12, 02, 82, 82, 825304, 14, 3485, 45, 6586, 166718, 48, 78, 38, 4859, 99
Giải đặc biệt 44529
Giải Nhất 97547
Giải Nhì 4407629381
Giải Ba 589586848151093991062324561102
Giải Bốn 9146448274115298
Giải Năm 372951745314297966820037
Giải Sáu 523819023
Giải Bảy 46714856
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
06, 0211, 14, 1929, 29, 23, 233747, 45, 46, 46, 4858, 5676, 74, 79, 7181, 81, 82, 8293, 98
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
81, 81, 11, 7102, 82, 8293, 23, 2374, 144576, 06, 46, 46, 5647, 3758, 98, 4829, 29, 79, 19
Giải đặc biệt 78049
Giải Nhất 78125
Giải Nhì 7135456545
Giải Ba 855300146142672623400770500214
Giải Bốn 9704492538368243
Giải Năm 082388425739577842418133
Giải Sáu 656085359
Giải Bảy 00900466
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
05, 04, 00, 041425, 25, 2330, 36, 39, 3349, 45, 40, 43, 42, 4154, 56, 5961, 6672, 788590
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
30, 40, 00, 9061, 4172, 4243, 23, 3354, 14, 04, 0425, 45, 05, 25, 8536, 56, 667849, 39, 59
Giải đặc biệt 71368
Giải Nhất 37047
Giải Nhì 8444256225
Giải Ba 694178905936448340543139257409
Giải Bốn 9191786624179124
Giải Năm 857376836096353469759627
Giải Sáu 151127565
Giải Bảy 04841882
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
09, 0417, 17, 1825, 24, 27, 273447, 42, 4859, 54, 5168, 66, 6573, 7583, 84, 8292, 91, 96
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
91, 5142, 92, 8273, 8354, 24, 34, 04, 8425, 75, 6566, 9647, 17, 17, 27, 2768, 48, 1859, 09
Giải đặc biệt 51599
Giải Nhất 63081
Giải Nhì 9197036583
Giải Ba 221011953128466473097211636463
Giải Bốn 2523272679703522
Giải Năm 538956559126676771079342
Giải Sáu 604892995
Giải Bảy 45954614
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
01, 09, 07, 0416, 1423, 26, 22, 263142, 45, 465566, 63, 6770, 7081, 83, 8999, 92, 95, 95
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
70, 7081, 01, 3122, 42, 9283, 63, 2304, 1455, 95, 45, 9566, 16, 26, 26, 4667, 0799, 09, 89
Giải đặc biệt 04232
Giải Nhất 26980
Giải Nhì 2953233792
Giải Ba 672800456583061213277927683284
Giải Bốn 0923512397106813
Giải Năm 581057030266671232045681
Giải Sáu 111422211
Giải Bảy 63837924
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
03, 0410, 13, 10, 12, 11, 1127, 23, 23, 22, 2432, 3265, 61, 66, 6376, 7980, 80, 84, 81, 8392
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
80, 80, 10, 1061, 81, 11, 1132, 32, 92, 12, 2223, 23, 13, 03, 63, 8384, 04, 246576, 662779
Giải đặc biệt 60082
Giải Nhất 56295
Giải Nhì 5887142384
Giải Ba 843367492828100899353035015825
Giải Bốn 0820235691754416
Giải Năm 389421688203820000979537
Giải Sáu 945843698
Giải Bảy 76280992
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
00, 03, 00, 091628, 25, 20, 2836, 35, 3745, 4350, 566871, 75, 7682, 8495, 94, 97, 98, 92
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
00, 50, 20, 007182, 9203, 4384, 9495, 35, 25, 75, 4536, 56, 16, 7697, 3728, 68, 98, 2809
Giải đặc biệt 50550
Giải Nhất 86177
Giải Nhì 5203456446
Giải Ba 525441156160576322218050130750
Giải Bốn 2437456745861462
Giải Năm 883306957341032643792475
Giải Sáu 429580654
Giải Bảy 34127520
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
011221, 26, 29, 2034, 37, 33, 3446, 44, 4150, 50, 5461, 67, 6277, 76, 79, 75, 7586, 8095
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
50, 50, 80, 2061, 21, 01, 4162, 123334, 44, 54, 3495, 75, 7546, 76, 86, 2677, 37, 6779, 29
Giải đặc biệt 28501
Giải Nhất 82333
Giải Nhì 7075512632
Giải Ba 666794509622032034945677844165
Giải Bốn 3608490839792964
Giải Năm 065716058402015564596512
Giải Sáu 582872699
Giải Bảy 16364349
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
01, 08, 08, 05, 0212, 1633, 32, 32, 3643, 4955, 57, 55, 5965, 6479, 78, 79, 728296, 94, 99
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
0132, 32, 02, 12, 82, 7233, 4394, 6455, 65, 05, 5596, 16, 365778, 08, 0879, 79, 59, 99, 49
Giải đặc biệt 24362
Giải Nhất 36143
Giải Nhì 8075988565
Giải Ba 865848492360925166114743294039
Giải Bốn 2964191567060171
Giải Năm 724911793059963684234066
Giải Sáu 803059596
Giải Bảy 70871001
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
06, 03, 0111, 15, 1023, 25, 2332, 39, 3643, 4959, 59, 5962, 65, 64, 6671, 79, 7084, 8796
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
70, 1011, 71, 0162, 3243, 23, 23, 0384, 6465, 25, 1506, 36, 66, 968759, 39, 49, 79, 59, 59
Giải đặc biệt 14296
Giải Nhất 22522
Giải Nhì 1641377472
Giải Ba 128450483556642038060778515529
Giải Bốn 0992554710990542
Giải Năm 068945198337672898975595
Giải Sáu 389051276
Giải Bảy 11521761
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
0613, 19, 11, 1722, 29, 2835, 3745, 42, 47, 4251, 526172, 7685, 89, 8996, 92, 99, 97, 95
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
51, 11, 6122, 72, 42, 92, 42, 521345, 35, 85, 9596, 06, 7647, 37, 97, 172829, 99, 89, 19, 89
Giải đặc biệt 81439
Giải Nhất 72590
Giải Nhì 7194514138
Giải Ba 063550631977494799762195883540
Giải Bốn 9583104988339394
Giải Năm 251992666072015149028572
Giải Sáu 683444632
Giải Bảy 17044068
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
02, 0419, 19, 1739, 38, 33, 3245, 40, 49, 44, 4055, 58, 5166, 6876, 72, 7283, 8390, 94, 94
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
90, 40, 405172, 02, 72, 3283, 33, 8394, 94, 44, 0445, 5576, 661738, 58, 6839, 19, 49, 19
Giải đặc biệt 37567
Giải Nhất 66937
Giải Nhì 2500258693
Giải Ba 036713846676277955895456150911
Giải Bốn 5029125645494432
Giải Năm 449392411095917949242507
Giải Sáu 657014523
Giải Bảy 55427889
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
02, 0711, 1429, 24, 2337, 3249, 41, 4256, 57, 5567, 66, 6171, 77, 79, 7889, 8993, 93, 95
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
71, 61, 11, 4102, 32, 4293, 93, 2324, 1495, 5566, 5667, 37, 77, 07, 577889, 29, 49, 79, 89
Giải đặc biệt 74990
Giải Nhất 57985
Giải Nhì 7748433052
Giải Ba 813645867412602836953177454774
Giải Bốn 0166149935619098
Giải Năm 856136865040924988683006
Giải Sáu 726553932
Giải Bảy 70105646
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
02, 0610263240, 49, 4652, 53, 5664, 66, 61, 61, 6874, 74, 74, 7085, 84, 8690, 95, 99, 98
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
90, 40, 70, 1061, 6152, 02, 325384, 64, 74, 74, 7485, 9566, 86, 06, 26, 56, 4698, 6899, 49
Giải đặc biệt 00002
Giải Nhất 89539
Giải Nhì 6519614242
Giải Ba 367911746517396808347469849217
Giải Bốn 1790490935327588
Giải Năm 846462308652513808537207
Giải Sáu 959746249
Giải Bảy 22721703
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
02, 09, 07, 0317, 172239, 34, 32, 30, 3842, 46, 4952, 53, 5965, 64728896, 91, 96, 98, 90
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
90, 309102, 42, 32, 52, 22, 7253, 0334, 646596, 96, 4617, 07, 1798, 88, 3839, 09, 59, 49
Giải đặc biệt 17597
Giải Nhất 14213
Giải Nhì 8205725910
Giải Ba 340169562066695910891914996769
Giải Bốn 6324937193419350
Giải Năm 251624375066683996694629
Giải Sáu 254366156
Giải Bảy 70329681
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
13, 10, 16, 1620, 24, 2937, 39, 3249, 4157, 50, 54, 5669, 66, 69, 6671, 7089, 8197, 95, 96
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
10, 20, 50, 7071, 41, 81321324, 549516, 16, 66, 66, 56, 9697, 57, 3789, 49, 69, 39, 69, 29
Giải đặc biệt 40369
Giải Nhất 61635
Giải Nhì 8588589164
Giải Ba 823630511815616003830111213463
Giải Bốn 4569184513534889
Giải Năm 217304780898715917693106
Giải Sáu 121026567
Giải Bảy 13779652
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
0618, 16, 12, 1321, 26354553, 59, 5269, 64, 63, 63, 69, 69, 6773, 78, 7785, 83, 8998, 96
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
2112, 5263, 83, 63, 53, 73, 136435, 85, 4516, 06, 26, 9667, 7718, 78, 9869, 69, 89, 59, 69
Giải đặc biệt 80287
Giải Nhất 34741
Giải Nhì 1660476482
Giải Ba 801633302210306289505294414753
Giải Bốn 8777054534014633
Giải Năm 210801418279622881456843
Giải Sáu 716160396
Giải Bảy 59091290
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
04, 06, 01, 08, 0916, 1222, 283341, 44, 45, 41, 45, 4350, 53, 5963, 6077, 7987, 8296, 90
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
50, 60, 9041, 01, 4182, 22, 1263, 53, 33, 4304, 4445, 4506, 16, 9687, 7708, 2879, 59, 09
Giải đặc biệt 29826
Giải Nhất 13498
Giải Nhì 6332115802
Giải Ba 277385616393997371901259230960
Giải Bốn 7699285061914221
Giải Năm 071894335262198157780943
Giải Sáu 179216075
Giải Bảy 98354802
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
02, 0218, 1626, 21, 2138, 33, 3543, 485063, 60, 6278, 79, 758198, 97, 90, 92, 99, 91, 98
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
90, 60, 5021, 91, 21, 8102, 92, 62, 0263, 33, 4375, 3526, 169798, 38, 18, 78, 98, 4899, 79
Giải đặc biệt
Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Giải Bốn
Giải Năm
Giải Sáu
Giải Bảy
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi

Cập nhật thống kê kết quả XSMB 30 ngày mới nhất, thống kê cặp số về nhiều nhất kqxs Miền Bắc, cặp số lâu về nhất XSMB, t. kê đầu đuôi, lôtô ket qua so xo Miền Bắc

Tham khảo thêm kết quả dự đoán xổ xố vip hôm nay

loading data