Thống kê XSMT 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 30 ngày

KQXSMT 30 ngày - XSMNT 30 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây nhất. Xem bảng thống kê xổ số miền Trung 30 ngày gần đây nhất,SXMT 30 ngày

80Về 4 lần

51Về 3 lần

32Về 3 lần

65Về 3 lần

05Về 2 lần

94Về 2 lần

03Về 2 lần

42Về 2 lần

97Về 2 lần

59Về 2 lần

19Về 2 lần

37Về 2 lần

78Về 2 lần

82Về 2 lần

09Về 2 lần

44Về 2 lần

16Về 1 lần

48Về 1 lần

18Về 1 lần

14Về 1 lần

72Về 1 lần

07Về 1 lần

45Về 1 lần

13Về 1 lần

39Về 1 lần

17Về 1 lần

52Về 1 lần

15Về 1 lần

70Về 1 lần

04Về 1 lần

87Về 1 lần

25Về 1 lần

62Về 1 lần

35Về 1 lần

11Về 1 lần

36Về 1 lần

57Về 1 lần

88Về 1 lần

73Về 1 lần

50Về 1 lần

29Về 1 lần

21Về 1 lần

53Về 1 lần

49Về 1 lần

54Về 1 lần

26Về 1 lần

99Về 1 lần

55Về 1 lần

GĐà NẵngKhánh Hòa
Giải đặc biệt 138382473146
Giải Nhất 0083061105
Giải Nhì 3006165235
Giải Ba 97922467130889336465
Giải Bốn 8575562541830435378764613183515105005815929955353759634699768648914576
Giải Năm 20505273
Giải Sáu 209176790499424111942134
Giải Bảy 459738
Giải Tám 8726

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Nẵng
13, 13223041, 4355, 51, 50, 50, 59617982, 87, 8791, 99
Xổ số Khánh Hòa
05152635, 37, 34, 34, 3846, 416576, 76, 738993, 95, 94
GĐắk LắkQuảng Nam
Giải đặc biệt 383140557763
Giải Nhất 3593721519
Giải Nhì 0361961698
Giải Ba 67820532483005925682
Giải Bốn 4697642370852886860508083745137310469471149021423273173331980508614552
Giải Năm 53781204
Giải Sáu 074524402107796148872577
Giải Bảy 044382
Giải Tám 0980

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đắk Lắk
05, 04, 07, 0919, 13203740, 48, 45, 40, 4476, 70, 7888, 83
Xổ số Quảng Nam
02, 04193259, 5263, 6171, 73, 7782, 86, 87, 82, 8098, 98
GPhú YênThừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 174608778965
Giải Nhất 9138710538
Giải Nhì 8218377483
Giải Ba 72094148542164319676
Giải Bốn 8381930637868865304998806078568208425500115820982677595620973712547805
Giải Năm 29047128
Giải Sáu 232701459004355879800854
Giải Bảy 926714
Giải Tám 3511

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Phú Yên
08, 06, 04, 041927, 2637, 3549, 4554, 5687, 83, 86, 8494
Xổ số Thừa Thiên Huế
00, 0514, 1126, 25, 28384358, 54657683, 82, 8095, 97
GKhánh HòaKon tumThừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 268289649329188588
Giải Nhất 445441777067759
Giải Nhì 333779919069394
Giải Ba 001480064037914865469027879977
Giải Bốn 531582949671820571035086294556256818897986551820469676542435056673185514272581694439472203775003573966045
Giải Năm 760678624969
Giải Sáu 965896583767230796985041406246817162
Giải Bảy 555883116
Giải Tám 365765

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Khánh Hòa
03, 06203644, 48, 4058, 56, 58, 58, 5562, 677789, 8196
Xổ số Kon tum
0714293546, 46, 4151, 55, 5765, 67, 6270, 798390, 98
Xổ số Thừa Thiên Huế
03, 001639455969, 69, 62, 62, 6578, 77, 7288, 8194, 94
GĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
Giải đặc biệt 232916101248421628
Giải Nhất 562597970343500
Giải Nhì 835645408116990
Giải Ba 776157733128667775680279659332
Giải Bốn 173888274465812853297366627771027818411292349378282184693114739934392726876852570814383726448352801176552
Giải Năm 846148597173
Giải Sáu 374128658816935908407289616050843285
Giải Bảy 278526783
Giải Tám 378805

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Nẵng
16, 15, 12, 162931, 3744, 415964, 66, 61, 6571, 7888, 81
Xổ số Đắk Nông
0312, 1428, 27, 2648, 49, 46, 4059, 5967, 6881, 89, 8893
Xổ số Quảng Ngãi
00, 051128, 2632, 354357, 526076, 7384, 85, 8390, 96
GGia LaiNinh Thuận
Giải đặc biệt 022294926307
Giải Nhất 7262296627
Giải Nhì 4654286749
Giải Ba 68843574942903158904
Giải Bốn 8951751650463542776104102773469095188974859958701137811610456238430944
Giải Năm 45880486
Giải Sáu 168758726531093460101871
Giải Bảy 561396
Giải Tám 7332

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Gia Lai
0217223142, 43, 4650, 54, 5161, 6172, 7388, 8794, 94
Xổ số Ninh Thuận
07, 0411, 11, 102731, 34, 3249, 45, 4474, 7184, 8695, 96
GBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải đặc biệt 563819667402326890
Giải Nhất 966210229182343
Giải Nhì 706783455656877
Giải Ba 522631651636184488391071111277
Giải Bốn 168185638177601243486565550117840524202289440722581100454322065071905488248138751665311259454158786608649
Giải Năm 957587643598
Giải Sáu 682481423205123476111875919987891054
Giải Bảy 321878217
Giải Tám 625003

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Định
01, 0519, 16, 18, 1721, 24, 2148, 4255, 5263, 6278, 7581
Xổ số Quảng Bình
02, 04, 071122, 2239, 344056, 58, 54, 506475, 788491
Xổ số Quảng Trị
0311, 15, 1743, 48, 4953, 59, 546677, 77, 758990, 98, 99
GĐà NẵngKhánh Hòa
Giải đặc biệt 817339300596
Giải Nhất 7517410122
Giải Nhì 2257558413
Giải Ba 83558698576506398305
Giải Bốn 2624092858542645465118060679779450293632647460407309011288835162489831
Giải Năm 10648459
Giải Sáu 279063197714272647759684
Giải Bảy 734306
Giải Tám 9421

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Nẵng
0219, 1439, 344058, 57, 58, 5164, 60, 6474, 75, 7790, 94
Xổ số Khánh Hòa
05, 0613, 1122, 24, 26, 2132, 3146596373, 7583, 8496
GĐắk LắkQuảng Nam
Giải đặc biệt 945687685646
Giải Nhất 7652087343
Giải Nhì 6721132732
Giải Ba 23685640459520274127
Giải Bốn 7302369422685507430643509503447370401684765108988268339368096634386901
Giải Năm 71087219
Giải Sáu 331026550782472719977548
Giải Bảy 316200
Giải Tám 5319

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đắk Lắk
06, 09, 04, 0811, 10, 1620, 23, 2245, 4450, 55, 5387, 85, 82
Xổ số Quảng Nam
02, 09, 01, 0010, 19, 1927, 2732, 3946, 43, 43, 4884, 8297
GPhú YênThừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 881691459623
Giải Nhất 3306013262
Giải Nhì 8143877016
Giải Ba 28038074896578728256
Giải Bốn 4709685531539620423770845588951617389888495991053428082094942140497610
Giải Năm 00796078
Giải Sáu 158890271796800756688187
Giải Bảy 667375
Giải Tám 0319

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Phú Yên
032738, 38, 31, 374560, 62, 6773, 7989, 8891, 96, 95, 96
Xổ số Thừa Thiên Huế
04, 0716, 10, 1923345662, 6878, 7587, 88, 82, 8799, 94
GKhánh HòaKon tumThừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 204068373746679901
Giải Nhất 657343060889490
Giải Nhì 632379514395701
Giải Ba 047759863306779365702950162083
Giải Bốn 551450684249119151605320046667500659745216882415920339633152482965826301960562378958558300468138475103903
Giải Năm 309250709140
Giải Sáu 739284534011077251642182466363418130
Giải Bảy 820436793
Giải Tám 374449

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Khánh Hòa
0019, 112034, 37, 33, 3745, 425368, 60, 67, 657592, 92
Xổ số Kon tum
083646, 43, 4452, 5263, 6479, 70, 70, 7282, 8292, 96, 96
Xổ số Thừa Thiên Huế
01, 01, 01, 00, 031337, 3040, 41, 495160, 6383, 8590, 93
GĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
Giải đặc biệt 152866064994408691
Giải Nhất 848321215028638
Giải Nhì 171357902889319
Giải Ba 223242148784107361605659653878
Giải Bốn 900657051833669717817035179384070864797223132644268716575075494971292914249726037786152311164067700290078
Giải Năm 837795439869
Giải Sáu 840808814268904805198074749030835318
Giải Bảy 408845751
Giải Tám 540955

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Nẵng
08, 08182432, 3551, 5466, 65, 69, 687787, 81, 84, 86, 81
Xổ số Đắk Nông
07, 091928, 26, 293243, 48, 455060, 6572, 75, 7494, 97
Xổ số Quảng Ngãi
03, 06, 0219, 11, 18384951, 5561, 6978, 788391, 96, 90
GGia LaiNinh Thuận
Giải đặc biệt 866075805487
Giải Nhất 1165324366
Giải Nhì 6795866698
Giải Ba 64515159975440181072
Giải Bốn 3738370288068591279847088469214492242925923473631198746545812821096143
Giải Năm 71890735
Giải Sáu 261131680981756747594767
Giải Bảy 639036
Giải Tám 5199

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Gia Lai
15, 1121, 223953, 58, 59, 51687583, 88, 88, 89, 8197, 98
Xổ số Ninh Thuận
0111, 102535, 3647, 46, 435966, 67, 677287, 8198, 99
GBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải đặc biệt 660713983989641417
Giải Nhất 655434080015391
Giải Nhì 780298930192053
Giải Ba 361723326507218390796213630176
Giải Bốn 976912497496647651205680852423499274581667125460497370735197787205986958123096896529730411221563775088537
Giải Năm 767406026222
Giải Sáu 646653265636374831504122216356547881
Giải Bảy 351734323
Giải Tám 052982

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Định
08, 051329, 20, 23, 27, 263643, 475165, 6672, 74, 7491
Xổ số Quảng Bình
00, 01, 07, 0218, 1625, 20, 22, 293449, 485069798997
Xổ số Quảng Trị
17, 1123, 22, 2336, 3753, 56, 50, 54637689, 81, 8291, 97
GĐà NẵngKhánh Hòa
Giải đặc biệt 560700855306
Giải Nhất 6257246460
Giải Nhì 6051262399
Giải Ba 81003075587046747672
Giải Bốn 0775078394406223111774241160412702584922315468983687355548979314689992
Giải Năm 45521284
Giải Sáu 680569239615035809721455
Giải Bảy 637233
Giải Tám 8225

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Nẵng
00, 03, 0512, 17, 1522, 25, 233741, 4158, 50, 52728294
Xổ số Khánh Hòa
0622, 2536, 3346, 4655, 58, 5560, 6772, 728499, 97, 92
GĐắk LắkQuảng Nam
Giải đặc biệt 019687555714
Giải Nhất 5360836540
Giải Nhì 5568011830
Giải Ba 12093864315663281797
Giải Bốn 9207558925831853996739793768136437530388371521314475752857682530673585
Giải Năm 34757687
Giải Sáu 396522695185884725912773
Giải Bảy 765866
Giải Tám 4265

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đắk Lắk
081325314267, 65, 69, 6575, 75, 7587, 80, 85, 8593, 93
Xổ số Quảng Nam
061430, 3240, 44, 4752, 5268, 66, 657388, 85, 8797, 91
GPhú YênThừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 093379442394
Giải Nhất 1270817380
Giải Nhì 8255833681
Giải Ba 22649629477583673803
Giải Bốn 5111667617953555514240621732791709752905986399667453911330942040284154
Giải Năm 19097000
Giải Sáu 666080031648603719308620
Giải Bảy 778665
Giải Tám 8004

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Phú Yên
08, 09, 0316, 172149, 47, 42, 4858, 556079, 79, 788097
Xổ số Thừa Thiên Huế
03, 05, 02, 00, 04112036, 39, 37, 3054657480, 8194, 94
GKhánh HòaKon tumThừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 019015515771670765
Giải Nhất 319618066481206
Giải Nhì 537037136224257
Giải Ba 934248180881995856776776876144
Giải Bốn 430797469568343409288515101364113421971517800685633718611290465757053190344265988721350591170205092243025
Giải Năm 168886467066
Giải Sáu 536449227534383277725312600537718104
Giải Bảy 861134615
Giải Tám 481697

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Khánh Hòa
03, 081524, 28, 223443, 42, 485161, 64, 64, 61798895
Xổ số Kon tum
0015, 12, 1631, 32, 344664, 62, 6371, 77, 75, 728695, 90
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 05, 0413, 1520, 22, 2544, 445765, 68, 667198, 91, 97
GĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
Giải đặc biệt 450579325107336636
Giải Nhất 179285615533671
Giải Nhì 449548929122427
Giải Ba 292739853301221313532763934274
Giải Bốn 993918369117730401234945028034828135245193268627055765774011572042119712765462535663682764058955585460936
Giải Năm 640565597487
Giải Sáu 818554926812774289121283866294135460
Giải Bảy 360028215
Giải Tám 181407

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Nẵng
0513, 12, 1828, 2333, 30, 3454, 506079, 738591, 91, 92
Xổ số Đắk Nông
07, 05, 0411, 12, 1421, 284255, 53, 51, 57, 59688391, 97
Xổ số Quảng Ngãi
0713, 152736, 39, 36, 3653, 5465, 64, 62, 6071, 748795
GGia LaiNinh Thuận
Giải đặc biệt 452758745454
Giải Nhất 3678623195
Giải Nhì 0137548107
Giải Ba 44103189730075639628
Giải Bốn 4851696362543295337445531061597111875104881986790427263314357292716289
Giải Năm 37049863
Giải Sáu 228306286094723558106074
Giải Bảy 290526
Giải Tám 4580

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Gia Lai
03, 0416, 1829, 28314558, 596275, 73, 7486, 8394, 90
Xổ số Ninh Thuận
07, 04, 041028, 27, 2635, 3554, 5663, 637489, 8095, 98
GBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải đặc biệt 283930325633904097
Giải Nhất 019689802721567
Giải Nhì 267712796925357
Giải Ba 400830429868369422453387742297
Giải Bốn 371288222811071115788381445221391788050772924790759786863137121344840699576319764924917940291714210890765
Giải Năm 388838370603
Giải Sáu 397585686961809573094963255657557792
Giải Bảy 519255010
Giải Tám 721351

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Định
14, 1928, 28, 213068, 68, 6171, 71, 78, 78, 75, 7283, 8898
Xổ số Quảng Bình
07, 06, 091327, 2433, 37, 34, 37455569, 69, 68, 637595
Xổ số Quảng Trị
08, 031049, 4057, 56, 55, 5167, 6577, 76, 76, 7197, 97, 92
GĐà NẵngKhánh Hòa
Giải đặc biệt 573990290340
Giải Nhất 7478519828
Giải Nhì 4977887584
Giải Ba 67855689870771231442
Giải Bốn 0550424058003589974953019812713528049538503616912403791734758595134984
Giải Năm 28302788
Giải Sáu 994238355222200600625217
Giải Bảy 372630
Giải Tám 3997

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Nẵng
04192230, 35, 3949, 4255, 58, 5878, 71, 7285, 87, 8090
Xổ số Khánh Hòa
0612, 1728, 2438, 3040, 425161, 627584, 84, 8891, 97
GĐắk LắkQuảng Nam
Giải đặc biệt 599625602502
Giải Nhất 9584643591
Giải Nhì 0695844930
Giải Ba 26567735265064096348
Giải Bốn 2594531024394708509980650569722596883863350302937605703657539462363446
Giải Năm 38038157
Giải Sáu 693433448596614880709175
Giải Bảy 536177
Giải Tám 0017

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đắk Lắk
03, 0025, 26, 2434, 3646, 45, 4458, 5067, 6870, 7299, 96
Xổ số Quảng Nam
02, 03172330, 3040, 48, 46, 4853, 576376, 70, 75, 7791
GPhú YênThừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 242677208827
Giải Nhất 3560388849
Giải Nhì 3568401208
Giải Ba 27812633418579794559
Giải Bốn 6516193562633483661269215337715966839019232559429490867331236448236597
Giải Năm 22084272
Giải Sáu 380911697186711636471460
Giải Bảy 310928
Giải Tám 5232

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Phú Yên
03, 08, 0912, 12, 15, 1041, 485261, 62, 68, 6977, 7184, 86
Xổ số Thừa Thiên Huế
0819, 1627, 23, 283249, 4759, 5567, 60728297, 94, 97
GKhánh HòaKon tumThừa Thiên Huế
Giải đặc biệt 168831798207756893
Giải Nhất 881342767270700
Giải Nhì 371454184701575
Giải Ba 434774977514644393155741075164
Giải Bốn 734011208261136512387115411014747192517147526437814857523629769168981853723426246778922819412971169314027
Giải Năm 487633788687
Giải Sáu 263369739013534330454773729191104347
Giải Bảy 620156913
Giải Tám 421565

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Khánh Hòa
0114, 19, 132031, 34, 36, 38, 3345, 425477, 75, 76, 7382
Xổ số Kon tum
0715, 16, 18, 1526, 2947, 44, 43, 455672, 71, 75, 78, 7381
Xổ số Thừa Thiên Huế
0010, 19, 10, 1323, 24, 274764, 657589, 8793, 97, 93, 91
GĐà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
Giải đặc biệt 424008701315588522
Giải Nhất 169025883749302
Giải Nhì 849155507312928
Giải Ba 932054428695946026425163522879
Giải Bốn 249361032440561593665354290583160425695017375119134267220476090950479358149972123506277664770635859487074
Giải Năm 619368232372
Giải Sáu 870093076504515684858176250137423088
Giải Bảy 044589014
Giải Tám 944451

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Nẵng
08, 02, 05, 00, 07, 0415243642, 42, 4461, 6686, 8393, 94
Xổ số Đắk Nông
15, 13233746, 42, 4450, 5673, 75, 72, 76, 7685, 8995, 93
Xổ số Quảng Ngãi
02, 0112, 1422, 283549, 425162, 64, 6379, 74, 728894
GGia LaiNinh Thuận
Giải đặc biệt 275418338892
Giải Nhất 2923554744
Giải Nhì 8794103707
Giải Ba 21790446073026533615
Giải Bốn 5837692812634389733607622223553989760225409619066823601849437981278764
Giải Năm 04294849
Giải Sáu 937273522498054488955307
Giải Bảy 584936
Giải Tám 7880

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Gia Lai
0718, 1222, 2935, 38, 364155, 5276, 72, 788490, 97, 98
Xổ số Ninh Thuận
07, 01, 0715, 12253644, 43, 49, 4465, 61, 68, 648092, 95
GBình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải đặc biệt 866431106727289941
Giải Nhất 992043700022050
Giải Nhì 370980485572395
Giải Ba 089212877747466456259032238691
Giải Bốn 230896243621031079279622261079017141026099781074932661558886514268647311815041680526404864515170123100965
Giải Năm 714171301232
Giải Sáu 634204486202664705938352505300452950
Giải Bảy 655683223
Giải Tám 327059

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Định
04, 021421, 27, 2231, 36, 31, 3241, 42, 485577, 798998
Xổ số Quảng Bình
001527, 25, 26304755, 5266, 6073, 7081, 86, 8393, 93
Xổ số Quảng Trị
15, 1722, 2331, 3241, 4550, 53, 50, 5968, 64, 64, 6595, 91
GĐà NẵngKhánh Hòa
Giải đặc biệt 237610268689
Giải Nhất 6536704189
Giải Nhì 9882278547
Giải Ba 14176072325095741738
Giải Bốn 2906641051531813574829465733855197845383485905172194444227817510181247
Giải Năm 45158414
Giải Sáu 334799505733544364027710
Giải Bảy 571657
Giải Tám 5978

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Nẵng
10, 152232, 3348, 4751, 50, 5967, 66, 6576, 78, 7181, 85
Xổ số Khánh Hòa
01, 0214, 10213847, 44, 47, 4357, 577889, 89, 83, 8190
loading data